Wat doen wij

Wat doen wij bij DG-lawoffice

We explain the way we work at DG-lawoffice. Here we have 3 main bullet points: Anticipate, Mediate, Litigate

Anticiperen - Mediëren - Procederen

Goede afspraken maken goede vrienden. In een geglobaliseerde en complexe samenleving is een grondige voorbereiding essentieel.

Wij hebben een wijd gamma aan contracten opgemaakt en onderhandeld, en hebben gedurende meer dan 25 jaar ons particulier- en bedrijfscliënteel bijgestaan en geadviseerd in de meest diverse aangelegenheden zoals bv. koop-, agentuur en distributieovereenkomsten, leasing en huurovereenkomsten, intellectuele eigendomsrechten, arbeidscontracten en arbeidsconflicten, transport en verzekeringskwesties.  Ons particulier cliënteel omvat zowel private personen als ondernemers. Ons bedrijfscliënteel varieert van beginnende ondernemingen tot beursgenoteerde vennootschappen.

Bedrijfsconflicten kunnen een reëel risico voor een bedrijf inhouden en managers ertoe dwingen om waardevolle tijd te besteden aan procesvoering, in plaats van zich te concentreren op het runnen van de onderneming. Persoonlijke conflicten van welke aard dan ook zijn vaak een bron van dagelijkse zorg voor individuele klanten. Laten we eerlijk zijn: rechtszaken kunnen duur en tijdrovend zijn, omdat rechtbanken en tribunalen vaak een achterstand hebben. Daarom zullen we nauw samenwerken met onze cliënten om een onderhandelings- en / of processtrategie te ontwikkelen waarbij de behoeften van de klant op de eerste plaats worden gezet. 

Als getrainde en ervaren onderhandelaar en bemiddelaar hebben we vaak met succes de meest complexe kwesties en conflicten op korte termijn ontrafeld en opgelost.

In een steeds toenemende concurrentiële en gepolariseerde omgeving komen personen en bedrijven vaak in moeilijkheden met andere personen of bedrijven, soms ook met industriereuzen.  De conflicten zijn niet altijd een gelijke strijd. Grote bedrijven kunnen hun macht over kleinere bedrijven en individuen op abusieve wijze uitoefenen. Het verkrijgen van een positieve uitkomst is daarom van vitaal belang.

We zijn misschien een kleiner kantoor, maar hebben ons vaak in de ring gemeten met de 'grote jongens' en zijn daarbij als overwinnaar uitgekomen. Ons uitgebreid netwerk van gespecialiseerde contacten stelt ons ook in staat om, indien nodig, extra input te verkrijgen aangaande bepaalde belangrijke kwesties, terwijl tegelijkertijd onnodige overheadkosten voor onze cliënten worden vermeden. Als zaken op de spits worden gedreven, kunt u op ons rekenen om uw belangen op de best mogelijke manier te verdedigen.