Merkenrecht

Merkenrecht

Mtr. Gailliaert is ingeschreven bij het Europees merkenbureau waardoor hij kan helpen met verschillende zaken bij uw onderneming.

Mtr. David Gailliaert is geregistreerd als professioneel vertegenwoordiger van ondernemingen en particulieren bij het Europees merkenbureau (EUIPO) te Alicante, dit overeenkomstig artikel 89 (3) CTMR (bekrachtigd door het Benelux Merkenbureau).

  • aanvraag, hernieuwing en bewaking van merken, tekeningen en modellen
  • restrictie, aanpassing en intrekking van merken, tekeningen en modellen
  • octrooirecht
  • auteursrecht en portretrecht
  • Bescherming en verdediging van intellectuele eigendomsrechten: oppositieprocedures, nietigheidsprocedures, kortgeding procedures, …
  • bescherming van handelsnaam
  • namaak en piraterij
  • opmaak van contracten m.b.t. intellectuele eigendomsrechten