Europees & Internationaal recht

Europees en Internationaal recht

David is niet enkel gespecialiseerd in lokaal recht maar ook in Europees en Internationaal recht

Gezien de nationale landsgrenzen geleidelijk aan vervagen, is een degelijke kennis en bijstand op het vlak van het Europese recht tegenwoordig een absolute noodzaak om commercieel succesvol te ondernemen.

Zowel in de advies- en onderhandelingspraktijk als in de procespraktijk weten wij hoe deze regels moeten worden toegepast, hoe zij doorwerken in nationaal recht en hoe zij naast het geldende nationale recht kunnen worden gebruikt. Wij kunnen U dan ook bijstaan in de volgende aangelegenheden:

  • import en exportkwesties binnen de EU
  • Europees mededingingsrecht
  • vrij verkeer van personen en goederen binnen de EU
  • Europees octrooien- en merkenrecht
  • oprichting van (neven)vestigingen in de EU
  • opstellen contracten en begeleiding bij internationale transacties
  • horizontale (bv. joint venture) en verticale overeenkomsten (exclusieve en selectieve distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten)
  • toepassing van de Europese en supranationale rechtsregels voor de bepaling van de bevoegde rechtbanken
  • tenuitvoerlegging van binnen- en buitenlandse gerechtelijke uitspraken en arbitrale beslissingen