Wie zijn wij

Wie is David Gailliaert

Mtr. David Gailliaert – zaakvoerder en hoofd van het advocatenkantoor. Er wordt een overzicht gegeven van zijn kennnis en zijn afkomst.

Mtr. David Gailliaert – zaakvoerder en hoofd van het advocatenkantoor – werd geboren te Brugge op 31/01/1967 als zoon van een Engelse moeder en Belgische vader.

Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Gent en behaalde daar in 1990 zijn diploma licentiaat in de rechten met onderscheiding.

Het daarop volgend academiejaar behaalde hij zijn licentie in de Haven en Maritieme Wetenschappen aan dezelfde universiteit, tevens met onderscheiding. Na het vervullen van zijn legerdienst als juridisch raadgever bij de Koninklijke Zeemacht te Zeebrugge (COMOPSNAV) volbracht hij zijn stage aan de balie van Brugge, waarna hij voluit zijn eigen kantoor uitbouwde die later de vorm van een bvba aannam. Naast het secretariaat zijn een aantal advocaten als vaste en losse medewerkers aan het kantoor verbonden.

Het kantoor is actief in de juridische dienstverlening en geschillenbeslechting, dit zowel in het kader van een minnelijke regeling als een gerechtelijke afhandeling van de zaak (mede via arbitrage).
Bovenop het traditioneel en algemeen aanbod van diensten (burgerlijke en strafzaken) is het kantoor gespecialiseerd in het (nationaal en internationaal) maritiem en transportrecht, handelsrecht en contractenrecht. Basisfilosofie van het kantoor is een snelle, flexibele en efficiënte dienstverlening die een meerwaarde kan bieden voor het cliënteel, dit alles zonder buitensporige ‘overhead’ kosten. Wij beschikken over tal van corresponderende kantoren, zowel in als buiten de Europese Unie, en kunnen U aldus ook perfect van dienst zijn bij grensoverschrijdende geschillen.
Het kantoor kan U vlot te woord staan in het Engels, Nederlands en Frans.

De kosten- en ereloon afrekening gebeurt volgens de gebruikelijke tarieven gehanteerd door de balie en is afhankelijk van de aard, omvang en hoogdringendheid van de behandelde materie. Indien gewenst bezorgen wij U hiervan graag een overzicht.