Een recent geval van misbruik van handelsnaam en laakbaar procesgedrag